Střípky podzimu - Fragments of Atumn

     - srpen - August 1995 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas  ( 40 x 80 cm )  800,- EUR

zpět - back