Pohled do dimenze 5 - Look into another dimension 5

- říjen - October 2015 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 100 x 80 cm )  580,- EUR

zpět - back