Pohled do jiné dimenze 1 - Look into another dimension 1

- květen - May 1996 - akryl na plátně - acrylic on canvas ( 68 x 48 cm )

zpět - back