Pohled do jiné dimenze 3 - Look into another dimension 3

- červen - June 1996 - akryl na plátně - acrylic on canvas ( 110 x 80 cm )

zpět - back