Pohled do jiné dimenze 4 - Look into another dimension 4

- září - September 1996 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas  ( 100  x  80 cm ) 

 zpět - back