Pohled na město - View of the city

- říjen - October 1996 - olej na plátně - oil on canvas ( 35 x 40 cm ) 

zpět - back