Portal 02

- prosinec - December  2019 - olej na plátně - oil on canvas  ( 120 x 80 cm ) 680,- EUR

zpět - back