Portal 03

- únor - February  2020 - kombinovaná technika  na plátně - combined art on canvas  ( 40 x 40 cm )  250,-  EUR

zpět - back