Portál - Portal

- listopad - November 2014 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 50 x 40 cm )  sold

zpět - back