Příliš dlouhá partie 2 - Too long game 2

- únor - February 2010 - olej na plátně - oil on canvas  ( 40 x 80 cm )  500,- EUR

zpět - back