Příliš dlouhá partie - Too long game

- prosinec - December 2001 - olej na plátně - oil on canvas  ( 45 x 30 cm ) 

zpět - back