Prkna co znamenají svět - Board what the world

- červen - June 2009 -  olej na plátně - oil on canvas  ( 46 x 95 cm )

zpět - back