Proměna 2 - Metamorphosis 2

- prosinec - December 2002 - olej na plátně - oil on canvas ( 75 x 100 cm )

zpět - back