Proměna - Metamorphosis

- prosinec - December 1994 - kostky na desce - boxs on desk  ( 72 x 64 cm ) 

zpět - back