Pyramida

- březen - March 2004 - kombinovaná technika na desce combined art on desk ( 120 x 90 cm )  800,- EUR

zpět - back