Radioaktivita 2 - Radioactivity 2

- březen - March 1995 - kombinovaná technika na papíře - combined art on paper  ( A2 )

zpět - back