Recyklace

- říjen - October  2018 - kombinovaná technika  na plátně - combined art on canvas  ( 100 x 100 cm )  1 000,-  EUR

zpět - back