Sám mezi všemi 2 - Alone among all 2

- duben - April 2015 - olej na plátně - oil on canvas  ( 35 x 80 cm )  400,- EUR

zpět - back