Sám mezi všemi 3 - Alone among all 3

- březen - March 2016 - olej na plátně - oil on canvas  ( 65 x 45 cm )  500,- EUR

zpět - back