Sám mezi všemi - Alone among all

- leden - January 2013 - olej na plátně - oil on canvas  ( 70 x 100 cm ) 

zpět - back