Samsara - malá - small

- září - September  2016 - olej na plátně - oil on canvas  ( 49 x 49 cm )  sold

zpět - back