Schody do nebe - Stairway to Heaven

- září - September  2016 - olej na plátně - oil on canvas  ( 60 x 49 cm )  500,- EUR

zpět - back