Sen o New Yorku 3 - Dreaming of New York

- červenec - July 2016 - olej na plátně - oil on canvas ( 140 x 100 cm )  1 120,- EUR

zpět - back