Singularita

- květen - May  2019 - olej  na plátně - oil on canvas  ( 110 x 100 cm )  650,-  EUR

zpět - back