Slunce fantazie - Sun fantasy

- září - September 1998 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 105 x 105 cm )  sold

zpět - back