Smaragdové okno 2 - Emerald window 2

- březen - March  2014 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 25 x 50 cm ) sold

zpět - back