Smaragdové okno 3 - Emerald window 3

- prosinec - December  2017 - Olej  na plátně - Oil on canvas  ( 55 x 90 cm )  720,- EUR

zpět - back