Smaragdové okno - Emerald window

- září - September 2011 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas  ( 50 x 35 cм )  sold

zpět - back