Solaris

- červen - August 2020 - kombinovaná technika  na plátně - combined art on canvas  ( 60 x 90 cm ) 770,-  EUR

zpět - back