Supernova ve fantaziy  -  Supernova in fantasy

- listopad - November 1996 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 100 x 80 cm ) 

zpět - back