Surrealistická vize - Surrealistic vision

- listopad - November 1994 - olej na plátně - oil on canvas  ( A4 )

zpět - back