Svět alkoholu - World of alcohol

- září - September -  1989  -  kombinovaná technika na papíře- combined art on paper ( A4 )

zpět - back