Světlo pravěkých časů / Light prehistric times

- červenec - July 2003 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 70 x 50 cm )   250,- EUR

zpět - back