Světlo štěstí - Light of Lucky

- leden - January  2019 - kombinovaná technika  na plátně - combined art on canvas  ( 70 x 25 cm )  570,-  EUR

zpět - back