Tajemná koupel - Mysterious bath

- říjen - October 1998 - olej na plátně - oil on canvas  ( 55 x 40 cm ) 

zpět - back