Tajemná koupel 3 - Mysterious bath 3

- březen - March  2017 - olej na plátně - oil on canvas  ( 80 x 60 cm )  720,- EUR

zpět - back