Teplo světla - Heat of light

- říjen - October 2020 - kombinovaná technika  na plátně - combined art on canvas  ( 40 x 80 cm ) sold

zpět - back