Terasa

- březen - March 2016 - olej na plátně - oil on canvas  ( 66 x 89 cm )  600,- EUR

zpět - back