The City - 2

- leden - January  2019 - kombinovaná technika  na plátně - combined art on canvas  ( 70 x 45 cm )  560,-  EUR

zpět - back