The City 03

- srpen - September 2020 - kombinovaná technika  na plátně - combined art on canvas  ( 55 x 30 cm ) 320,-  EUR

zpět - back