To je To - po 40 letech - that's it after 40 Years

- srpen - August 2020 - kombinovaná technika  na plátně - combined art on canvas  ( 25 x 30 cm ) 125,-  EUR

zpět - back