Tráva 02 - Grass 02

- červen - June  2020 - kombinovaná technika  na plátně - combined art on canvas  ( 50 x 90 cm )  sold

zpět - back