Tráva - Grass

- říjen - October 2015 - olej na plátně - oil on canvas ( 75x 35 cm ) sold

zpět - back