Tři veselé míčky - Three balls happy

- červen - June 2009 -  kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 130 x 110 cm )  700,- EUR  info o obrazu

zpět - back