Tvář - Face

- srpen - August 1996 - olej na plátně - oil on canvas  ( 70 x 40 cm ) 

zpět - back