Únik DNA - 2 - Fade-out of DNA - 2

- květen - May 1999 - olej na plátně  - oil on canvas ( 50 x 60 cm )  sold

zpět - back