Váhy - Scales

- říjen - October  2019 - olej na plátně - oil on canvas  ( 90 x 75 cm ) 680,- EUR

zpět - back