Vasareli

- duben - April  2004 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 80 x 80 cm ) sold

zpět - back