Váza - Vase

- červenec - July  2019 - olej na plátně - oil on canvas  ( 70 x 95 cm ) 650,- EUR

zpět - back