Večer - Evening

- 1987 - křída na papíře - chalk on paper  ( A4  ) 

zpět - back